Forte
Náš blog
Zpět na blog
Akciové trhy pohledem architekta
Martin Liebl -
23.1.2020

Od skončení poslední velké korekce akciových trhů v roce 2009 jsou tyto již potřetí na vzestupu. Při investování do akciových trhů je třeba mít na paměti, že jediné, co můžeme řídit, je riziko, se kterým do investic jdeme. Nicméně, pokud připustíme, že i akciové trhy jsou součástí světa, který nás obklopuje, můžeme s využitím správného náhledu řídit své investice a odhadnout situace, kdy je dobré se buďto zajistit nebo investice odprodat. Nabízím na akciové trhy pohled, který je možná netradiční - připomíná pohled, kterým se architekt dívá na plány budovy. Vše musí vycházet se základů a každé další podlaží musí rozměrově odpovídat těmto základům.
Ukážeme si to na příkladu akciového indexu S&P 500, který je základním měřítkem akciových trhů a zahrnuje agregovaný pohled na 500 největších společností, které se obchodují na americké burze. Budeme ho v dalším textu označovat jako SPX.

Mezi roky 2009 a 2011 vybudoval SPX základ dalšího růstu. Velikost tohoto základu můžeme změřit jako rozsah hodnot, kterých SPX v tomto období dosahoval. Pro indikaci dalšího vývoje pak využijeme Fibonacciho čísel. Typickými rozšířeními ve Fibonacciho číslech jsou 138.2 %, 150 %, 161.8 %. Podívejme se tedy, jaký základ nám SPX v letech 2009-2011 připravil - nejnižší hodnota byla 666.79, nejvyšší 1370.58, celkem tedy má základ rozsah 703.79 bodů. Jaká jsou pro tento rozsah námi zmíněná Fibonacciho rozšíření?
138.2 % = 972.64
150 %   = 1055.69
161.8 % = 1138.73

Máme teď typické proporce dalších "podlaží" nad základem, který jsme si určili.

V létě 2011 index SPX prošel korekcí, oslabil a začal opět růst a budovat další "podlaží".  Jaký byl rozsah tohoho pohybu, který trval od roku 2011 až do roku 2015? Nejnižší hodnota 1074.66, nejvyšší pak 2132.82, tedy rozsah 1058.05 bodu. Co nám toto číslo připomíná, s určitou tolerancí? 150% rozšíření základního rozsahu!

Nárůst v letech 2011-2015 byl opět následován korekcí, po které SPX zahájil další posilování, budování dalšího "podlaží". Od minimální hodnoty 1810.10 stoupal až k hodnotě 2872.87, pak lehce zkorigoval a následně vystoupal až k hodnotě 2940.91. Pak následovala zatím poslední větší korekce. Jak je vidět z přiloženého obrázku, i toto "druhé podlaží" s určitou tolerancí odpovídá fibonacciovským rozšířením základního rozsahu - 150% před korekcí, 161.8% k nejvyšší hodnotě!